Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/uraneeu4/public_html/wp-includes/blocks.php on line 20

Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/uraneeu4/public_html/wp-includes/blocks.php on line 20
Александър Емилиянов Попчев - Учебен Център Уране
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/src/Blocks/Interactivity/scripts.php on line 17

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/src/Blocks/Interactivity/scripts.php on line 17

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/src/Blocks/Interactivity/scripts.php on line 17

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/src/Blocks/Interactivity/scripts.php on line 17

Александър Емилиянов Попчев

Александър Емилиянов Попчев

Преподавател

Преподавател по“ Финанси – застрахователно и осигурително дело“, „Продавач-консултант“, „Търговски представител“

Преподавател по:

 • Финанси – застрахователно и осигурително дело
 • Продавач-консултант
 • Търговски представител

Завършил Уилсонско обучение- пълен управленски, мотивационен курс

10 години търговски директор на AIG life

3 години търговски директор на Interamerican

Към момента – Търговски директор на Профи кредит

 • Участник в изпълнителния комитет на застрахователни компании, отговорен за продажби и маркетинг за животозастрахователен и общозастрахователен бизнес;
 • Разработване на стратегия за развитие, отнaсяща се до растежа във всички фирмени отрасли; пряк участник в преговори с ключови клиенти, брокери живот и брокери общо застраховане из цялата страна;
 • Изготвяне и обосновяване на годишни бюджетни отчети на компанията (работна ръка и производство);
  идентифицирането на различия между настоящото състояние и бюджета; изготвяне на план с действия за постигането на фирмените цели;
 • Отговорен за изпълнителната част на договорените планове за действия;
 • Набиране, активиране, подбор и мотивация на персонал – общото количество персонал възлиза на 1600 души, на 4 йерархични нива.

Mistral co, България

 • Национален мениджър по продажби, бързооборотни стоки;
 • Определяне на национална експлоатация; влизане на нови брандове на българския пазар; изготвяне и прилагане на стратегически, тактически и оперативни планове, насочени към подобряване на всички продажби KPIs (обем, оборот, цифрова и претеглена дистрибуция, величина на клиентския дълг) в двата канала и да се постигнат целите на компанията;
 • Управление на преки продажби на група от 3 мениджъри и недиректни на 15 SRs; оценяването на изпълнение и мониторинга на директни и дистрибуторски групи; договаряне на годишни контракти и дейностите в магазина по търговия на дребно за ключови клиенти;
 • Набиране и мотивиране на персонал през лятната декада, планиране и организиране на всички летни дейности; оптимизиране на вътрешната и външната логистика, управление на сезонността;
  ръководител на проекта: «Брандинг и видимост».

Курсове

ID Име на Курса Продължителност Начална Дата
MA-045 Финансист, застрахователно и осигурително дело 8 Weeks декември 25, 2015
Продавач-консултант септември 30, 2015
Търговски Представител септември 29, 2015