Етапи от процедурата:

  1. ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР между Работодателя и Уране ЕООД за посреднически услуги за намиране на подходящи кадри, попълване на ФОРМУЛЯР- ЗАЯВКА, предложение за трудов договор и предоставяне на снимки (видео) от работното място и жилището за пребиваване на работника/служителя.
  1. Получаване на списък с кандидати за обявените свободни работни места, с приложени автобиографии на кандидатите. Организиране на видео интервю (при желание на работодателя). Одобряване (избор) на работник/служител.
  1. ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАБОТА НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ
  1. ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАБОТА И ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ВИЗА D
  1. ПОЛУЧАВАНЕ НА ВИЗА D И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТРАНСПОРТ
  1. Посрещане на работника/служителя в България, настаняване в предварително подготвеното жилище и въвеждане в работния процес.

Процесът отнема различно време. Средно са ни нужни между 1 и 3 месеца от подаването на формуляра-заявка до пристигането пристигането на лицата, в зависимост от сложността на заданието (квалификация на работника/служителя, вид на професията и др.).

Изисквания към работодателя

Работа на трудов договор.

Обявена твърда нетна заплата + бонуси за допълнително свършена работа.

Oсигурено настаняване в нормални битови условия до 3-ма в стая и отделен санитарен възел.

Ясно разписани графици и правила за труд.

Добри условия за работа.