В: Нужни ли са някакви авансови плащания?
О: Не, не дължите нищо авансово за услугите ни. Възнаграждението за извършените услуги от Уране ЕООД се дължи в период до 30 дни от датата на пристигане на работниците/служителите.

В: Има ли някакви ограничения за броя на служителите?
О: За сектор земеделие и туризъм няма ограничения за вноса на работници. В индустрията те могат да бъдат до 30% от годишния Ви средночислен състав.

В: Имам задължения към държавата, мога ли да си внеса кадри?
О: Не, има изрично изискване относно липсата на задължения.

В: Ако служителите дойдат, но не се справят, може ли да ги освободим?
О: Узбеките са много трудолюбиви и дисциплинирани работници. В практиката ни се е налагало да върнем само около 1% от работниците. Може да ги освободите по всяко едно време. Законът не прави разлика между чужденци и българи след назначаването им.

В: Може ли да се сменя работодател?
О: Работниците могат да полагат труд само и единствено във Вашата фирма – т.е никой не може да ви ги “открадне”, предлагайки им по-добри условия.

В: Какви ще бъдат моите финансови задължения?
О: Заплаща се пътя поне в едната посока, здравна застраховка, ВМЖ пластика и разрешителното за работа при дългосрочно наети работници/служители, както и възнаграждението за извършените от Уране ЕООД услуги.
Можете да се свържете с нас, за да Ви изпратим нашите условия.

В: Къде трябва да бъдат настанени наетите работници/служители?
О: Съществуват много варианти, но винаги добрите битови условия са били добре оценявани от работниците/служителите.
Обикновено са до трима в стая, с отделен санитарен възел.
При работа в градска среда, предпочитаният вариант е апартамент под наем.

В:Кой изготвя документите и имам ли ангажимент към това?
О: Ние. Правим всичко нужно с изключение на подписването и подаването им в агенцията по труда.

В:Мога ли да направя видео интервю?
О: Разбира се! При длъжности с по-специални изисквания предоставяме подобен тип възможност. При масовия подбор не е налично като опция.