Търговски умения

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:
по договаряне
ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ:
по договаряне
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:
теория и практика
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА:
според желанието на клиента
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ:
средно образование
ЦЕНА
100.00 лв.

ИНСТРУКТОРИ

Адрес

гр. София ул. "Юнак" 9 партер   View map

Професионално Направление

Търговия

Професия

Търговец