истина

окт.
12

За Слънцето

Астрологията е наука,  която се занимава с движението на небесните тела и влиянието им върху живота на човека. Астрологът е този, който тълкува това взаимодействие. Добрият астролог освен знание, има и интуитивно чувство да те насочи към разумното използване на условията. А истинският посланик на планетните принципи в нас  ни вдъхновява, разтваря книгата на звездния […]

By Margarita Borisova | Uncategorized
Детайли