Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/uraneeu4/public_html/wp-includes/blocks.php on line 20
Икономист - Учебен Център Уране
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/src/Blocks/Interactivity/scripts.php on line 15

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/src/Blocks/Interactivity/scripts.php on line 15

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/src/Blocks/Interactivity/scripts.php on line 15

Икономист

Икономист

40.00 лв.

Код: C-006

Описание

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА  „ИКОНОМИСТ“ И СПЕЦИАЛНОСТТА „ТЪРГОВИЯ“

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва:

 • Да знае:
  • Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на трудова дейност
  • Общата теория на пазарната икономика;
  • Нормативната уредба, регламентираща стопанската дейност на малките и средни предприятия;
  • Основните въпроси на фирменото право;
  • Бизнес информационни системи;
  • Счетоводството на малки и средни фирми и данъчното облагане.
  • Управлението на финансите на фирмата, финансовото планиране и финансовия анализ на фирмата;
  • Функционирането на фондовите борси и капиталови пазари;
  • Валутния и митническия режим;
  • Основите на бизнес предприемачеството;
  • Основните въпроси на икономиката, организацията и управлението на малка и средна фирма.
  • Управлението на човешките ресурси;
  • Провеждане на маркетингови проучвания и анализи на пазара;
  • Методологията и добрите практики на бизнес планирането.
  • Правилата и изискванията, свързани с организацията на работното място, работното време и времето за почивки.
  • Правила и особености при създаването на професионални контакти.
  • Правила за осъществяване на деловата кореспонденция.
  • Професионалната терминология на английски език.
  • Организация на продажбите на едро;
  • Организация на продажбите на дребно;
  • Продажби и електронна търговия.
 • Да е придобил умения за:
  • Прилагане на нормативната уредба, регламентираща стопанската дейност на малки и средни предприятия;
  • Набавяне, обработване и използване на информация;
  • Разчитане на търговски, административни и счетоводните документи;
  • Законосъобразно и правилно водене на документацията;
  • Изготвяне на финансово-счетоводни документи;
  • Попълване на унифицирани, стандартни форми и документи;
  • Начисляване на социални и здравни осигуровки;
  • Работа с офис-техника и ползване на предпазни средства при работа с нея.
  • Работа с персонален компютър;
  • Прилагане на новите програмни продукти, информационни технологии и системи в икономиката и мениджмънта; Прилагане на принципите на бизнес партньорството;
  • Развитие на предприемачески умения.
  • Да осъществява специализирана бизнес- комуникация на английски език.
  • Придобиване на конкретни професионални умения и техники за разкриване или разширяване на вече съществуващ малък бизнес. По време на обучението участниците научават как:
   • Да изберат оптималната бизнес идея;
   • Да разработят бизнес концепция;
   • Да планират и прогнозират дейността;
   • Да изработят бизнес план;
   • Да избират доставчици;
   • Да оценяват и комуникират с партньорите и клиентите;
   • Да финансират дейността си;
   • Да управляват риска;
   • Да бъдат гъвкави и устойчиви в променлива бизнес среда.

Допълнителна информация

Seat

Standard, VIP