Практики

сеп.
16

Студентски практики

Проект „Студентски практики“ се изпълнява в партньорство с всичките 51 висши училища в България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование.

Детайли