Стаж по специалността „Специалист, застрахователно дело“ – срещи с потенциални клиенти, презентиране продуктите на компанията и подписване на договори.