Програма „Аз мога повече“

i-can-do-betterПрограма „Аз мога повече“ 2015-2020. Безплатно обучение с ваучери.

Кой може да участва?
Всеки работещ на трудов договор в частната сфера може да подаде документи за участие и да получи ваучер за обучение. Могат да участват и самоосигуряващи се лица. В програмата не могат да участват служители в бюджетната сфера – учители, военни, полицаи, държавна администрация.

Кандидатстване и обучение
Всеки кандидат, който не се е възползвал от предишните издания на програмата („Аз мога“), има право да подаде документи за получаване на ваучери за две различни обучения – едно за повишаване на своята компетентност (езиково обучение или дигитална компетентност) и едно за повишване или придобиване на нова професионална квалификация.Кандидатства се в районното “Бюро по труда” по местоживеене (адрес по л. к.) или по месторабота (адрес на фирмата). Така, че ако кандидата работи примерно в София, а е от Добрич, може да подаде документи в София, използвайки опцията по месторабота. Адреси на бюрата по труда може да намерите в края на документа. При повече от 1 служител, желаещи да кандидатстват за ваучери, от една фирма, може да се упълномощи едно лице, което да занесе в съответното БТ документите на всички желаещи да се включат.  Примерно пълномощно може да намерите в края на документа.

 

Първа стъпка е да се изберат по едно обучения от списъка /от раздел Обучения и стажове на сайта/:

  • за придобиване на професионална квалификация
  • придобиване на ключова компетентност – „Дигитална компетентност“ или ключова компетентност „Общуване на чужди езици“;

Необходими документи за кандидатстване

  • декларация и заявление по образец – може да се получат от Бюрото по труда или да се изтеглят от интернет страницата на Агенцията по заетостта
  • копие на дипломата за средно образование.
  • копие на лична карта.

Не се изисква съгласие от работодател, нито да бъде предоставяно копие на трудовия договор на лицето. След приключване на приема на документи, разглеждането на кандидатурите се извършва по реда на тяхното подаване – т.е. първите кандидатствали са разглеждани първи.

Кой може да кандидатства

  • да имат завършено средно образование;
  • да работят на трудов договор към частна фирма или да са самонаети лица – няма изискване за това на колко часа да бъде осигурявано лицето;
  • да не се кандидатства за компетенция, която лицето вече притежава: т.е., ако лицето е изучавало английски език, е възможно да не бъде одобрено за изучаване на същия чужд език; ако има завършено икономическо образование, е възможно да не бъде одобрено за изучаване на определени икономически специалности.

Няма изискване към кандидатите, свързано с размера на получавания по договор доход или внасяните осигуровки. Няма посочен минимален или максимален праг за възрастта на кандидатите. Няма ограничение, което да попречи на лице с увреждане да кандидатства.

Кандидатите за обучение не заплащат никакви такси. След завършване на обучението всеки един обучаем получава Сертификат за професия или Удостоверение за част от професия след положен изпит.

За Допълнителна информация свържете се с: Маргарита Борисова – 0878347872  или изпратете запитване чрез формата за контакт