Радослав Любомиров Бозаджиев

Радослав Любомиров Бозаджиев

Преподавател

Към момента е Изпълнителен директор "Информационни и консултантски услуги"

Преподавател по икономическите специалности:

 • икономист
 • финансит
 • сътрудник вбизнес услуги
 • сътрудник в малък и среден бизнес
 • офис мениджър

Към момента е Изпълнителен директор „Информационни и консултантски услуги“. Консултантска дейност в сферата на стратегическо планиране за развитие на предприятията, предпроектна и проектна подготовка за развитието на малки и средни бизнеси, финансови консултации. Изработки на програми за мотивиране и активиране на служители.

Рабтил е като:

 • Изпълнителен директор „Информационни и консултантски услуги“
  Разработване и внедряване на системен софтуер за управление на ресурсите на предприятията, разработка на софтуер за агенция минтници, НАП, Здравна каса, Внедряване на системи за управление на персонала, SAP, разработка и внедряване на счетоводен софтуер. Реализация на проекти за оптимизация на процесите в организациите и внедряване на интегрираната система ARIS. Внедряване на различни системи за мотивация на служители.
 • Зам. Министър Към Министерство на отбраната
 • Зам. Министър към Министерството на икономиката и енергетиката
 • Зам. Министър към Министерството на Труда и социалната политика
 • в. „Пари“
 • Анализ на движението на цените на стоковите борси в България, Ню Йорк и Лондон
 • Началник отдел „Стокови борси“
  Събиране, обобщаване и анализиране на информацията от стоковите борси в страната и чужбина, изработване на пазарни прогнози за движението на цените на основните борсови стоки.

Курсове

ID Име на Курса Продължителност Начална Дата
Сътрудник в бизнес-услуги септември 30, 2015
Икономист септември 30, 2015
Офис Мениджър септември 30, 2015
Икономист септември 29, 2015
Сътрудник в малък и среден бизнес септември 24, 2015