Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/uraneeu4/public_html/wp-includes/blocks.php on line 20
Доцент Д-р инж. Валентина Маринова - Учебен Център Уране
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/src/Blocks/Interactivity/scripts.php on line 15

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/src/Blocks/Interactivity/scripts.php on line 15

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/src/Blocks/Interactivity/scripts.php on line 15

Доцент Д-р инж. Валентина Маринова

Доцент Д-р инж. Валентина Маринова

Сътрудник

Преподавател по професия: "Икономист – Икономика и мениджмънт", "Сътрудник в малък и среден бизнес", "Сътрудник в бизнес услуги"

Експерт:

 • Икономист – Икономика и мениджмънт
 • Сътрудник в малък и среден бизнес
 • Сътрудник в бизнес услуги
 • Експерт земеделие и гори

Работила като:

 1. Зам. Министър в Министерството на земеделието
 2. Ръководител на проект – „Повишаване на прозрачността и отчетността в дейността на ДАГ” с бенефициент Държавна агенция по горите по Оперативна програма „Административен капацитет”;
 3. Член на съвета за наблюдение на проект „Подпомагане при реформата на горския сектор в България” с бенефициент Държавна агенция по горите.
 4. Проект “Подпомагане при реформата на горския сектор в България”, финансиран чрез Европейската банка за възстановяване и развитие със средства на австрийското правителство;
 5. Главен координатор от българска страна на проект: FUTUREforest  по програма INTERREG IV C с бенефициенти консорциум от 7 европейски държави;
 6. Член на екипа за изпълнение от българска страна на проект: Мониторинг на пожарите в европейските гори чрез информационни системи, EFFMIS по Оперативна програма INTERREG IV C с бенефициенти група европейски държави, за периода м. 07.2012 -01.2013 г;
 7. „Смекчаване уязвимостта на водните ресурси към климатичните промени”, CC-WARE по Оперативна програма “Югоизточна Европа 2007 – 2013 г. за първо полугодие на 2013 г. с бенефициенти група европейски държави;
 8. Ръководител на проект: „Стратегическото планиране в българските гори – гарант за ефективно управление и устойчиво развитие” по  Оперативна програма „Административен капацитет“;
 9. Директор на проект: LIFE10 NAT/BG/000146 „Съхраняване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни горски местообитания в зони от НАТУРА 2000“ по Програма LIFE+ с бенефициенти Горска семеконтролна станция, София и ИАГ и ИГВ;
 10. Главен асистент ВУАРР – Пловдив от 2017 година до сега;
 11. Изпълнителен директор МИГ – Подход Лидер/МЗм.

Нейни Книги:

 • Marinova, V.,I. Yovkov,K. Kolev, N. Aleksova, Sustainable development of social-and-economic systems of public – private character. Sofia, 2010.
 • Marinova, V. et all. Guidelines of Forestry entrepreneurs at the conditions of Bulgarian membership in EU. University of Forestry, Sofia, 2010

Курсове

ID Име на Курса Продължителност Начална Дата
Сътрудник в бизнес-услуги септември 30, 2015
Икономист септември 30, 2015
Икономист септември 29, 2015
Сътрудник в малък и среден бизнес септември 24, 2015