Курсове за личностно развитие

All Курсове за придобиване на професия Финанси, банково и застрахователно дело Приложна информатика Икономика и мениджмънт Хотелиерство Търговия на едро и дребно Стопанско управление и администрация Администрация и управление Секретарски и офис дейности Курсове за личностно развитие
ID Име на Курса Продължителност Начална Дата
Търговски умения
Курс Астролог Човешки ресурси
Актьорски тренинг за успешен бизнес ноември 1, 2016
Курс по испански език октомври 1, 2015
Курс по английски език октомври 1, 2015