Ако фирмата си спести средствата, които би дала за повишаване квалификацията на хората, те ще умеят да правят в работата си само това, което са правили и досега. Или казано по друг начин, няма да могат да дават нищо повече на фирмата и тя ще се носи по течението на кризата. В резултат на това състоянието ѝ неминуемо ще се влошава, защото тя следва тенденцията на свиващия се пазар.

Най-добрият начин да се избегне подобна ситуация е, като се инвестира в професионалното развитие на служителите. Ако те придобият нови умения, ще могат да постигат значително по-високи резултати в работата си. ЦПО „Уране“ ще научи хората от търговския екип бъдат обучени на нови продажбени техники, благодарение на които личните им продажбени резултати се повишат с 20%, това автоматично ще повиши с 20% приходите на фирмата. Друг особено важен ефект на обученията е, че те повишават мотивацията на хората, създават у тях увереността, че има решения на проблемите и че те притежават силата да се справят успешно.

С помощта на нашите специалисти може да се идентифицира къде са най-големите затруднения в бизнеса и респективно неумения за успешното им решаване от страна на ресорните ръководители и служители. Това са и темите за обучение, върху които трябва да се концентрира фирмата. Например, ако се наблюдава спад в приходите подходящо е да се проведат обучения по „Продажбени умения“ и „Умения за обслужване на клиенти“. Ако мениджърите се затрудняват в ръководството на екипите си, трябва да се проведат обучения по „Мениджърски умения“.

ЦПО „Уране“ заедна с асоциация „Захир“ организира нестандартни тим билдинги. Служителите минават път по енергийсните древни места на България, научават древните традици и практики и в завършек на обучението участват в засаждането на гори. Водач на групите е Георги Христов – пътешественик и изследовател на древни традиции и култури, живял близо 25 години в Перу, Индия, Непал и изследвал древните места и култури както в България, така и в чужбина. Председател на асоциация „Захир“ – за личностно развитие и осъзнат бизнес.