Уране е Център за професионално обучение, лицензиран от Националната агенция за професионално обучение и образование.

Преподавателите са с многогодишен опит като заместник-министри в различни министерства, ръководители на проекти по евро програми и търговски директори на международни компании.

От 2022 година „Уране“ е лицензирана агенция за подбор и внос на персонал от чужбина. Заедно с Обединени бизнес клубове имаме ексклузивен договор с правителството на Узбекистан за наемане на работници и служители. С това гарантираме сигурността на работодателите за качеството на избраните за работа узбекистанци.

scolarships

Стипендии

practice

Практически проекти

mentor-program

Менторска програма

certificates

Удостоверения и сертификати

job-assistance

Съдействие при стартиране на работа

Учебният план на Уране е внимателно разработен с прякото участие на компаниите от застраховането и търговския сектор. Той представлява прецизна селекция от курсове по търговски и психологически умения, отговарящи на най-актуалните тенденции в света на търговията и икономиката.

Практическото обучение e съчетано с разнообразни ролеви упражнения, както и индивидуални и екипни практически проекти, чрез които студентите придобиват както комуникативни така и личностни умения, които ще прилагат в своята бъдеща работа като специалисти.

Уране работи пряко с компаниите от сектор Застраховане, съдействайки на своите студентите за реализацията им като успешни специалисти в застраховането. Новоприетите отличници получават стипендии от „Застрахователния университет“ и компаниите, осигуряващи им безплатно образование и възможности за бъдещ кариерен старт. Курсистите имат възможността да се включат и в уникалната менторска програма, чрез която могат да черпят опит и познания от изявени специалисти, посещавайки офисите на различни компании, докосвайки се до реалната бизнес среда.

Нашите лицензи

Лицензия
Лицензия