Програма „Аз мога повече“

Кой може да участва? Всеки работещ на трудов договор в

Оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020

Безплатно обучение на младежи до 29 години за придобиване на следните професии

Студентски практики

Проект "Студентски практики" се изпълнява в партньорство с всичките 51 висши училища в България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование.