Финанси - Застрахователно и осигурително дело

All Камериер Офис-секретар Икономист Продавач-консултант Търговски представител Офис мениджър Сътрудник в бизнес услуги Сътрудник в малък и среден бизнес Финанси - Застрахователно и осигурително дело

Александър Емилиянов Попчев

Преподавател

Преподавател по“ Финанси – застрахователно и осигурително дело“, „Продавач-консултант“, „Търговски представител“

Ива Владимирова

Преподавател

Преподавател по професии „Камериер“, „Офис мениджър“ , „Офис-секретар“ и „Застрахователно дело“

Инж. Маргарита Борисова

Преподавател

Преподавател по „Застрахователно и осигурително дело“, „Продавач-консултант“, „Търговски представител“