Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/uraneeu4/public_html/wp-includes/blocks.php on line 20
Икономист - Учебен Център Уране
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/src/Blocks/Interactivity/scripts.php on line 15

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/src/Blocks/Interactivity/scripts.php on line 15

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/uraneeu4/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/src/Blocks/Interactivity/scripts.php on line 15

Икономист

НАЧАЛНА ДАТА:
септември 30, 2015
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:
до 1 година
ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ:
1014
ЧАСОВЕ ПО ПРАКТИКА:
554
ЧАСОВЕ ПО ТЕОРИЯ:
460
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:
Дневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА:
Квалификационен курс
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ:
средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
ЦЕНА
40.00 лв.

ИНСТРУКТОРИ

Професионално Направление

Администрация и управление

Професия

Ikonomist

Специалност

Търговия

Степен на Професионално Развитие

трета

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА  „ИКОНОМИСТ“ И СПЕЦИАЛНОСТТА „ТЪРГОВИЯ“

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва:

 • Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на трудова дейност
 • Общата теория на пазарната икономика;
 • Нормативната уредба, регламентираща стопанската дейност на малките и средни предприятия;
 • Основните въпроси на фирменото право;
 • Бизнес информационни системи;
 • Счетоводството на малки и средни фирми и данъчното облагане.
 • Управлението на финансите на фирмата, финансовото планиране и финансовия анализ на фирмата;
 • Функционирането на фондовите борси и капиталови пазари;
 • Валутния и митническия режим;
 • Основите на бизнес предприемачеството;
 • Основните въпроси на икономиката, организацията и управлението на малка и средна фирма.
 • Управлението на човешките ресурси;
 • Провеждане на маркетингови проучвания и анализи на пазара;
 • Методологията и добрите практики на бизнес планирането.
 • Правилата и изискванията, свързани с организацията на работното място, работното време и времето за почивки.
 • Правила и особености при създаването на професионални контакти.
 • Правила за осъществяване на деловата кореспонденция.
 • Професионалната терминология на английски език.
 • Организация на продажбите на едро;
 • Организация на продажбите на дребно;
 • Продажби и електронна търговия.
 • Прилагане на нормативната уредба, регламентираща стопанската дейност на малки и средни предприятия;
 • Набавяне, обработване и използване на информация;
 • Разчитане на търговски, административни и счетоводните документи;
 • Законосъобразно и правилно водене на документацията;
 • Изготвяне на финансово-счетоводни документи;
 • Попълване на унифицирани, стандартни форми и документи;
 • Начисляване на социални и здравни осигуровки;
 • Работа с офис-техника и ползване на предпазни средства при работа с нея.
 • Работа с персонален компютър;
 • Прилагане на новите програмни продукти, информационни технологии и системи в икономиката и мениджмънта; Прилагане на принципите на бизнес партньорството;
 • Развитие на предприемачески умения.
 • Да осъществява специализирана бизнес- комуникация на английски език.
 • Придобиване на конкретни професионални умения и техники за разкриване или разширяване на вече съществуващ малък бизнес. По време на обучението участниците научават как:
  • Да изберат оптималната бизнес идея;
  • Да разработят бизнес концепция;
  • Да планират и прогнозират дейността;
  • Да изработят бизнес план;
  • Да избират доставчици;
  • Да оценяват и комуникират с партньорите и клиентите;
  • Да финансират дейността си;
  • Да управляват риска;
  • Да бъдат гъвкави и устойчиви в променлива бизнес среда.