Курсове

All Курсове за придобиване на професия Финанси, банково и застрахователно дело Приложна информатика Икономика и мениджмънт Хотелиерство Търговия на едро и дребно Стопанско управление и администрация Секретарски и офис дейности Администрация и управление Курсове за личностно развитие

Курс по Астрология

50 лв.

ЦПО „Уране“ провежда курсове по астрология в редовна форма на обучение. Продължителността на основния курс на обучение е  ТРИ  години. Занятията се провеждат веднъж седмично по 2 астрономически часа в делничен ден (4 пъти на месец след работно време). Месечната такса е 50лв. Програмата за първата година включва изучаване на планетите, зодиакалните знаци, различни конфигурации и основите […]

Актьорски тренинг за успешен бизнес

50 лв.

Курсовете по актьорски тренинг за успешен бизнес представляват разнообразие от упражнения и игри за развиването на въображението, концентрацията, увереността на всеки един участник в групата, в която  се провежда. Целта е чрез забавлението служители на фирми (мениджъри, бизнесмени, хора занимаващи се с преговори, ръководене , партньорски бизнес и прочее) неусетно да придобият качества, полезни в […]

Курс по испански език

90 лв.

Защо да изберете нас? Преподаваме испански в малки групи. В Уране обучението по испански език се осъществява в малки групи (до 6 души), защото ние знаем колко голямо предимство е това за ефективното усвояване на материала и колко по-приятна е учебната атмосфера. Нашите преподаватели по испански са филолози и педагози, което улеснява възприемането на материала. Те ще обогатят вашите знания по езика по […]

Курс по английски език

90 лв.

Защо да изберете нас? Преподаваме английски в малки групи. В Уране обучението по английски език се осъществява в малки групи (до 6 души), защото ние знаем колко голямо предимство е това за ефективното усвояване на материала и колко по-приятна е учебната атмосфера. Нашите преподаватели по английски са филолози и педагози, което улеснява възприемането на материала. Те ще обогатят вашите знания […]

Камериер

40 лв.

Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)

Офис секретар

40 лв.
Описание на професията: Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.) Офис секретарят извършва трудовата си дейност в предприятия от различни отрасли на стопанството, държавната администрация и финансовите институции, като познава и спазва всички [...]

Продавач-консултант

40 лв.
Възможности за реализация и повишаване на квалификацията: Завършилите обучението могат: Да се реализират на пазара на труда; Да продължат обучението си за актуализиране и разширяване на придобитата професионална квалификация чрез обучение по рамкова програма Е, както и за придобиване на трета степен на професионална квалификация , ако отговарят на изискванията за входящо образователно равнище; Да [...]

Сътрудник в бизнес-услуги

40 лв.
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ Минимално входящо образователно равнище: завършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование. Форма на обучение: дневна, вечерна, задочна, кореспондентска, самостоятелна, дистанционна. Организационна форма: квалификационен курс. Пълният курс на обучението дава възможност за: придобиване на втора степен на [...]
Page 1 of 212